อิลิมิเนท (eliminate) ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก มด และแมลงขนาดเล็กใต้ดิน

 

อิลิมิเนท (eliminate) ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก มด และแมลงขนาดเล็กใต้ดิน

 

ประโยชน์ สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน
ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (อย.) วอส.373/2555
สารออกฤทธิ์ ฟิโพรนิล (fipronil) 5% w/v
อยู่ในกลุ่มสาร ฟีนิลไพราโซล (phenylpyrazole)
ผลกระทบต่อแมลง ออกฤทธิ์กับระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดอาการชัก เกร็ง แมลงจะเป็นอัมพาตอย่างรวดเร็ว และตายในที่สุด
ขนาด บรรจุ ขวดละ 1 ลิตร
วิธีใช้

ควรใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น

ควรสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

เขย่าก่อนใช้

อัตราส่วนผสม

ผสมอิลิมิเนท กับน้ำ ในอัตรา 1:200

     คือ ใช้อิลิมิเนท 100 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร

     หรือ ใช้อิลิมิเนท 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 200 ลิตร

** คนให้เข้ากันก่อนนำไปใช้ อิลิมิเนทที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมด ไม่ควรเก็บเพื่อใช้ครั้งต่อไป

อัตราฉีดพ่นก่อนปลูกสร้าง

=>หลังจากปรับพื้นที่แล้ว ใช้อิลิมิเนทที่ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นหรือเทราด ลงบนดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่ว ในอัตรา 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

=>หรือ ใช้อิลิมิเนทที่ผสมน้ำแล้ว 200 ลิตร ต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร

วิธีเก็บรักษา

เก็บในที่มิดชิด ให้ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไป หรือความร้อน

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2. ระวังอย่าให้เข้าตา จมูก ปาก หรือถูกผิวหนัง และเสื้อผ้า

3. ขณะปฏิบัติงาน ห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้อง สัตว์เลี้ยง เข้าไปในพื้นที่

4. ขณะเทราดหรือฉีดพ่นต้องอยู่เหนือลมเสมอ

5. ล้างมือและล้างหน้าให้สะอาด ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่

6. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ควรรีบล้างมือ อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าและซักชุดที่สวมให้สะอาด

7.ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก ให้ทำลายทิ้ง

8.ห้ามนำภาชนะที่ใช้ผสมสารเคมี ไปใช้ในจุดประสงค์อื่น

9.ห้ามล้างหรือทิ้ง ภาชนะบรรจุ ภาชนะผสม อุปกรณ์เครื่องพ่น ลงในแม่น้ำ คลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำสาธารณะ

 

อิลิมิเนท (Eliminate)

          อิลิมิเนท (eliminate) มีสารออกฤทธิ์คือ ฟิโพรนิล (fipronil) อยู่ในกลุ่มสาร ฟีนิลไพราโซล (phenylpyrazole) ออกฤทธิ์กับแมลงโดย เข้าไปรบกวนการทำงานของ GABA-gated chloride channel ในเซลล์ประสาท โดยจะขัดขวางการไหลผ่านของประจุคลอไรด์ไอออน ทำให้ระบบประสาททำงานผิดปกติ แมลงจะตายในที่สุด ฟิโพรนิลเป็นสารฆ่าแมลงที่อันตรายระดับกลาง เป็นพิษต่อแมลงและสัตว์ที่มีโครงร่างภายนอกแข็งเท่านั้น เนื่องจากฟิโพรนิลจับได้ไม่ดีกับ GABA receptor ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

 

          ฟิโพรนิล (fipronil) สามารถกำจัดปลวกให้ตายยกรังได้ เนื่องจากเป็นสารเคมีกำจัดปลวกแบบไม่ขับไล่ และมีกลิ่นน้อยมาก ทำให้ปลวกไม่สามารถรับรู้ได้ว่าบริเวณที่ฉีดน้ำยากำจัดปลวกไปมีสารเคมีฟิโพรนิลอยู่ ปลวกจะได้รับสารเคมีเข้าไปในร่างกายอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัว และด้วยการที่ปลวกเป็นแมลงสังคม (social insects) มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ปลวกที่ไม่ได้ออกไปหาอาหารจะได้รับอาหารจากปลวกงานที่ออกไปหาอาหารนอกรังและได้รับสารพิษโดยพฤติกรรมการส่งต่ออาหารซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการตายยกรังได้  

 

           อิลิมิเนท (eliminate) เป็นสารเคมีกำจัดปลวก มด และแมลงใต้ดิน โดนการพ่นเคมีที่ผสมน้ำในอัตราที่กำหนด แล้วฉีดพ่นลงหรือเทราดลงไปในดินเพื่อให้เคมีเกาะอยู่บนเม็ดดิน เคมีจะเกาะติดอยู่บนเม็ดดินเป็นเวลานาน อาจอยู่ได้นาน 3-5 ปี การฉีดพ่น หรือสภาพแวดล้อม แม้จะมีการเกิดใหม่ของปลวกภายในรัง ปลวกก็จะยังได้รับสารเคมีและตายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เคมีกำจัดปลวกมักจะมีการฉีดซ้ำทุกๆ 6 เดือน ถึง 1 ปี แล้วแต่การประเมินของผู้ปฏิบัติงานฉีดพ่น เคมีกำจัดปลวกอิลิมิเนท (eliminate) จึงควรใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น

 

 

วิธีใช้อิลิมิเนท

 

ผสมอิลิมิเนท 1 ลิตร (1 ขวด) กับ น้ำ 200 ลิตร ฉีดพ้นได้ในพื้นที่ 40 ตารางเมตร โดยฉีดพ่นได้หลายแบบเช่น

 

ก่อนปลูกสร้าง หลังจากปรับพื้นที่แล้ว ฉีดพ่นหรือเทราดอิลิมิเนทที่ผสมน้ำแล้ว ลงบนพื้นดินที่จะเทคอนกรีตให้ทั่ว ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร หรืออิลิมิเนทที่ผสมน้ำแล้ว 200 ลิตร ต่อ พื้นที่ 40 ตารางเมตร ควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียว (หากไม่สามารถเทพื้นให้เสร็จภายในเดียวได้ ให้ใช้แผ่นพลาสติกปูคลุมพื้นที่ที่ฉีดพ่นสารเคมีไว้) หลังจากนั้นให้ฉีดพ่นหรือเทราดอิลิมิเนทที่ผสมน้ำแล้วรอบบริเวณแนวพื้นคอนกรีต

 

การวางระบบท่ออัดน้ำยาปลวก เดินท่ออัดน้ำยาปลวกใต้โครงสร้างอาคาร เพราะหลังจากที่ปลูกสร้างอาคารไปแล้วจะไม่สามารถฉีดน้ำยาลงใต้พื้นอาคารได้โดยตรง จึงต้องมีการวางระบบท่ออัดน้ำยาปลวก ไว้เพื่อฉีดพ่นน้ำยาลงใต้พื้นอาคารหลังจากที่สร้างอาคารเสร้จแล้ว

 

อาคารที่ปลูกสร้างเสร็จแล้ว(ไม่มีการวางระบบท่ออัดน้ำยา) เจาะรูพื้นอาคารและพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบ ให้ห่างกัน 20-30 เซนติเมตร แล้วพ่นอัด อิลิมิเนทที่ผสมน้ำแล้ว (1:200) ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 รู และ ฉีดพ่นหรือเทราดน้ำยาสำหรับบริเวณรอบนอกแนวพื้นคอนกรีตนอกอาคาร